Kontakt pn.-pt.: 8-16

X
X

Kontakt pn.-pt.: 8-16

Dywany

Chodniki

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Organizator:

 1. Konkurs organizowany jest przez Marbex Sp. Z o. o.  
  NIP 773 10 09 232, ul. Milenijna 40/42 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 2. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg konkursu oraz wypłatę nagrody.

 

Komisja:

 1. Komisja Konkursowa składa się z dwóch  członków.
 2. Członkowie Komisji ocenią nadesłane prace pod kątem kreatywności, estetyki oraz zgodności z tematyką konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.

 

Terminy:

 1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Ogłoszenie wyników:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora.
 2. Zwycięzca będzie poinformowany również  poprzez wiadomość mailową w celu uzyskania danych niezbędnych do wypłaty nagrody.

 

Nagroda:

 1. Nagrodą główną w konkursie jest suma 100 zł która zostanie wypłacona na wskazane konto bankowe zwycięzcy.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inne benefity.

 

Prawa autorskie i zgoda:

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej fotografii oraz posiada wszystkie niezbędne prawa do jej publikacji.
 2. Uczestnik udziela organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej fotografii w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 3. Zwycięzca konkursu udziela organizatorowi prawa do wykorzystania nadesłanej fotografii w celach niezwiązanych z konkursem (np. umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej).

 

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia regulaminu lub wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
 2. Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie w związku z unieważnieniem konkursu.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
 4. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!